RODO

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów przedstawienia oferty zakupu jachtów, na podstawie przez administratora danych osobowych, którym jest Mariner Yachts Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 25 , 41-400 Mysłowice

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest:

Michał Seweryn e-mai : m.seweryn@mariner.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych ofert bądź w inny sposób odnoszących się do statusu osoby np. okolicznościowe ).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    W uargumentowanych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych.