MARINER Projekty Unijne

Projekty Unijne

W celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, podjęto się realizacji projektu polegającego na wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu na rynkach rosyjskim, austriackim, włoskim i niemieckim.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Projekt pn. ,,Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Mariner Yachts Sp. z o.o.”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-24-047/13-00
Całkowita wartość projektu: 545 140,00 zł
Wartość dofinansowania: 409 480,00 zł

lr